top of page

 

Kære dig, der læser med her. Jeg ved du er inde på denne side, fordi noget i dig er nysgerrig på, hvad regressionsterapi (eller sjælerejser om man vil) er og kan. Det vil jeg gerne fortælle dig her. 

 

For mange lyder “en rejse tilbage til et tidligere liv” fuldkommen vanvittigt. 

 

Og det er det også. 

 

På den rigtig fede måde! 

 

Regression betyder tilbagegang eller tilbageskridt. 

En regressionsterapi med sjælerejse er derfor en hjælp tilbage til et tidligere tidspunkt, hvor dit sind (enten i dette eller tidligere liv) har oplevet et traume, som den gerne vil heale og derfor giver adgang til at komme i kontakt med. 

 

At være på en sjælerejse handler i bund og grund om at blive hjulpet til at aflæse de energiaftryk, der ligger tilgængelig til dig fra dine tidligere liv. Og det er langt mere banalt, end man tror, selvom hele konceptet lyder ret syret. 

 

Jeg har selv været mange år om at forstå, at alt er energi og der findes en åndeverden. At vi har en sjæl. Og at den er på rejse for at lære. For at hente visdom. Derfor inkarnerer den ned i en jordisk krop og går så et liv hernede i “den jordiske skole” og henter den visdom, som den har sat sig for at skulle hente/lære. Dvs. vi kan have levet 2 eller 2000 liv. Når du møder et menneske, der virker meget klogt på livet er denne person ofte en “gammel sjæl”, der har hentet visdom gennem mange liv. Det kan sagtens være børn og unge, der bærer en dyb visdom, og vi er sjældent i tvivl, når vi møder dem. 

Igen - det kan lyde ret syret, men jeg har efterhånden assisteret mange regressionsrejser, og tro mig - It’s a thing! 

Men en accept af, hvad en regressionsterapi er kræver en accept af, at vi er mere end blot fysiske væsner på jorden nu og her. 

 

I en regressionsterapi skaber vi altså adgang til disse tidligere liv. Adgangen til visdommen. Grunden til, det hedder regressionsTERAPI er fordi, vi bruger din underbevidsthed i samarbejde med dine guider som en vejledning til at svare på de spørgsmål, du kunne have omkring livet. Dvs. du 100% selv kommer med de svar, der er tilgængelige indeni dig (og altid er sande), i stedet for at lade sig guide af noget ydrestyret ved at finde svar udenfor sig selv. Det er et af regressionsterapiens kraftigste værktøjer, hvis du spørger mig. 

 

 

Formålet med regressionsterapi er at gå tilbage i tiden for at finde roden til nutidige problemer. Negative eller traumatiske oplevelser i dette eller tidligere liv, kan lagre sig i dit ubevidste sind og påvirke dit liv på både det fysiske og/eller psykiske plan. Måske render du ind i de samme problemer på job eller i relationer, eller også døjer du måske med følelsesmæssige udfordringer, som er svære at finde balance i. Alt sammen kan faktisk være “energisnask” eller læringer, som ikke er oplevet og udlevet i det tidligere liv og derfor “følger med dig”. 

Her kan regressionsterapi være med til at kaste lys over, hvorfor du oplever og mærker verden, som du gør, og samtidig kan vi sammen forløse en del af den “karma”, du bærer rundt på v.hj.a. forskellige værktøjer fra energi- og psykoterapiens verden. 

 

Måden vi oplever en sjælerejse på er meget forskellige. Nogle mærker oplevelsen utrolig meget i følelser, andre ser tydelige billeder eller lange sekvenser af “scener”, som man kan forestille sig det i film. Det er en utrolig fin intuitiv øvelse om at turde mærke “det man får ind” og sige det højt. Der kan også komme farver, fornemmelser af kulde/varme eller noget helt andet. Jeg tror meget på, at vi får lov at opleve sjælerejserne som vi har brug for det. Er vi f.eks. utrolig meget oppe i hovedet og prøver at regne alt ud derfra, kan man blive begavet med en mere kropslig oplevelse, hvor der fornemmes fra kroppen i stedet for fra hovedet.

 

Men det er vildt (svært) at forklare - det skal opleves. Dog vil jeg gerne forsøge at give dig en fornemmelse af, hvad du bliver guidet igennem, så læs med herunder.

 

Hvordan gør man? 

Det er sådan, at uanset hvilken behandling du kommer til i min klinik, så bliver du budt varmt velkommen med en kop te, lidt snacks og en lille snak inden vi går i gang. Det er vigtigt, at det ikke kun er din fysiske krop, der ankommer hos mig, men i lige så høj grad din psyke, sjæl, din ro og vigtigst af alt - din tillid til og glæde omkring forestående oplevelse. 

Jeg starter altid med at forklare, hvad jeg vil tage dig igennem, hvilket er afhængig om du har valgt en enkelt session eller et forløb.

 

 Hvis du f.eks. kommer første gang, så får du her en beskrivelse af, hvad jeg vil tage dig igennem. Det afhænger altid af, hvor meget vi skal have med de forskellige steder fra, og hvor mange oplevelser, der kommer til dig de enkelte steder, men et bud på en session kunne se sådan her ud: 

 

Induktion: 

Når “startsnakken” er overstået, og du er ankommet og groundet godt til rejsen, så få du lov at lægge dig på briksen under blomsterhimmelen pakket godt ind i tæpper, hvis det er koldt udenfor. Her starter jeg med at lave en såkaldt “induktion”, som handler om, at jeg guider jeg dig igennem lidt vejrtrækning og dernæst til et trygt sted, som du er fri til at forestille dig, hvor er. Det kunne feks. være din sofa derhjemme med dine nærmeste omkring dig eller et sted du forestiller dig i fantasien. 

Her beder jeg dig om at beskrive, hvordan der ser ud i detaljer, hvad du mærker, om der dufter af noget, hvad du hører osv. Simpelthen for virkelig at aktivere din pinealkirtel som er i samhørighed med “det 3. Øje”, som trækker på den universelle viden, som er et felt med viden om ALT, som vi kan forholde os til. Både fortid, nutid og fremtid. 

Det åndelige rum: 

Herefter vil jeg guide dig til “Dit åndelige rum”. Det er et sted i universet, hvor din sjæl har været 1000-vis af gange, men måske er det første gang du besøger det med din bevidsthed i dette liv. Det åndelige rum er er sted, hvor vi kan trække på en masse viden omkring dig og dit liv og aktivere din pinealkirtel yderligere. Jeg plejer at kalde det en “Harry Potter verden” af fantasi, og det er vigtigt hele tiden at huske på, at vi blot er oppe og aflæse energiaftryk, som vi selv sætter scenen for. Derfor skaber vi illutioner/scener, som vores bevidste sind kan forstå og aflæse, sådan at den viden/energi, der er tilgængelig bliver aflæst, så vi kan forstå det.

Det åndelige rum er meget forskelligt fra person til person. For mig selv har det ofte været et stort åbent lyshav, hvor jeg pludselig ser forskellige ting. Min mand kommer ofte op i et slotsværelse i et muret slot, andre oplever en gammel kirke, et græsstykke med blomster eller andet. Det er her vigtigt at vide og accepterer, at alt hvad vi kommer til at opleve er specieldesignet os og alle oplevelser er vidt forskellige. 

 

Healingsrummet: 

I det åndelige rum vil der bl.a. være et healingsrum. Dette er et sted, hvor du kan komme og få healing inden rejsen, men også et sted vi kan vende tilbage til på få sekunder, hvis du har brug for grounding, ro og tillid under selve rejsen. Vi skaber blot scenen og så vil du være der.

Mød din åndelige vejleder:

I det åndelige rum møder vi også din åndelige vejleder. Det er en højere bevidsthed, som inviteres ind. Vi har enormt mange guider og vejledere med os i løbet af livet. Nogle vil være der hele livet andre vil komme og gå. Men vi beder en åndelig vejleder vise sig. Igen er det vildt forskelligt, hvilken energi, der dukker op. Jeg selv får ofte fornemmelsen et lys og en varme ude på siden, men mange får en klassisk ældre mand eller kvinde, en heks, et afdød familiemedlem eller kæledyr eller noget helt andet med. Det er altid en fantastisk dejlig energi at have med og det er en vi kan tilkalde undervejs på rejsen, hvis der er en uforståelig situation, som der er brug for hjælp til at tolke.

Livsbogen: 

Livsbogen er en bog, der vil vise sig for dit indre, hvis den har en besked til dig, inden vi rejser til et tidligere liv. Det kan være ord, sætninger, en følelse eller et billede der viser sig for dig. Jeg spørger altid dig, hvad det bedtyder, det du får ind/ser, for du vil altid have svarene indeni dig, hvilket gør hele den her oplevelse utrolig stærk. 

 

Det magiske spejl:

Dit magiske spejl er et spejl, som vil dukke op, når jeg beder dig om at kigge efter det. I det her spejl, vil jeg bede din sjæl flyve om bag i for at se din energikrop igennem spejlet. Her får vi en snak om, hvad den ser. Nogle oplever sorte eller farvede områder i forskellige dele af kroppen, nogle oplever at have mistet benene, hovedet, en arm eller andet. Vi får en snak om, hvorfor du oplever det, for der vil altid være en grund. Feks. Havde jeg en kvinde, som oplevede sig selv uden hoved. Hun vidste ret præcist, at det var fordi hun overtænkte og bekymrede sig alt for meget i stedet for at komme ned i kroppen og mærke hvad der boede der. Det var et ret fint billede på, hvad det energiaftryk prøvede at fortælle hende.  

 

Portalen - indgang til relevant tidligere liv:

Efter at have vandret lidt rundt i det åndelige rum, hvor du har fået de første umiddelbare beskeder og blevet tryg ved at aflæse forskellige energiaftryk, så vil jeg bede dig om at finde en indgang eller en portal ind til et tidligere liv. Jeg vil altid bede din sjæl om at rejse til et neutralt sted. 

 

ID-identifikation: 

Når du er ankommet til det tidligere liv laver jeg en identifikation. Dvs. vi afdækker, hvem du er, hvordan du ser ud, hvor gammel du er, hvor du er - både lige der og rent geografisk (ofte er det tydeligt hvilket land, du er fra), om du er sammen med nogen, hvilket årstal du er i, hvad der sker omkring dig osv. 

Mest relevante situation: 

Efter vi har fundet ud af, hvem du er, så beder jeg dig gå til en relevant situation, som kan vise noget om, hvorfor du er landet netop i dette liv. Ind imellem skal man igennem 2-3 forskellige situationer/oplevelser for rigtig af kunne afklare, hvad det her tidligere liv har til dig af budskaber, som er relevante i dit nuværende liv. Vi finder ud af, hvem din familie er, hvor du bor henne, hvad du laver, hvordan du har det osv. Ofte springes der både frem og tilbage i tid, men du kan være sikker på altid at lande de steder, som har noget relevant at fortælle dig.

Livmoderen (tidligere liv): 

Når vi har besøgt forskellige situationer, så rejser du tilbage til livmoderen i det tidligere liv. Så hvis du feks. er Carl Heinrich fra Tyskland i 1766, så beder jeg ham om at rejse tilbage i livmoderen på hans mor. Her finder vi ud af, hvordan du har det i maven. Vores tidlige cellulære minder dannes nemlig allerede i maven og her er ret meget information at hente om din trivsel og forældre. Ud over det, så spørger vi på et åndeligt plan ind til sin sjælsmission. Dine kvaliteter, læringer, om der er nogen situationer eller mennesker du skal opleve i det liv og en masse andet guf, som vi laver en smuk forbindelse til i samme liv på dit dødsleje (læs “dødsscenen”). Vi kortlægger simpelthen, hvad din sjæl har valgt som færinger, og om der evt. Er noget her, som kan være aktuelt for dit nuværende liv også.

 

Sjælsforbindelser:

Det er sådan at vi ofte rejser sammen som sjæle. Enten fordi vi skal støtte hinanden, fordi vi ikke fik afklaret vores tidligere liv sammen eller fordi der er noget vi skal sammen. Derfor skaber vi en situation hvor de vigtigste mennesker fra det tidligere liv er samlet, og her beder jeg sig lægge mærke til om der er noget, der virker genkendelige (fra dit nuværende liv). Vi mærker med det samme om der er forbindelser. Ind imellem er der ikke nogen, der træder frem, og det betyder ikke nødvendigvis, at vi lever et liv uden forbindelser til andre sjæle, som vi har rejst med før, men det betyder i så fald, at der ikke er nogen værdi i at se lige der. 

 

Dødsscenen, life review og tilgivelse på åndeligt plan: 

Mange er lidt skræmte over dødsscenen. Oftest fordi vi har et unaturligt forhold til det mest naturlige i verden - at dø. Men jeg har faktisk kun oplevet, at folk har mærket en stor accept, forståelse og fredsfyldthed ifm. deres død i de tidligere liv. Som om at “livet var levet” og det er en fin ting nu at give slip. Vi skal hele tiden huske på, at alt det her HAR din sjæl allerede oplevet, så det kommer ikke som en overraskelse for din sjæl. Den ved godt alt det, den kommer igennem. Vi er simpelthen oppe og genlæse hele molevitten til forståelse i dit nuværende liv, så det er ikke ny viden for sin sjæl. Kun for dit ego, som er knyttet til din jordiske krop, som kun er her én gang.

Det smukke ved denne situation er at folk ofte mærker en stor kærlighed indeni. Folk er samlet omkring dem, man mærker sorgen over at forlade sine kære, men også kærligheden der har været. I den her scene går vi ind og binder en fin forbindelse til tilstanden i livmoderen. Spørger ind til om du nåede din sjælsmission, om du fik lært det du skulle, om der var noget du især glædede dig over eller fortrød. Om der var nogen, der havde gjort et indtryk på dig eller som du havde gjort indtryk på. Om der var nogen du havde brug for at tilgive eller som havde brug for at tilgive dig. Osv osv. Det er SÅDAN et fint scenarie, hvor man virkelig får mulighed for at slippe en masse #energisnask” fra tidligere liv, eller som minimum skabe en dyb forståelse af, hvorfor livet blev som det blev og hvorfor man måske oplever tilsvarende følelser eller situationer i nuværende liv, hvis noget ikke blev lært eller opnået. 

Når dødsscenen er afsluttet, så rejser vi tilbage til det åndelige rum. 

 

Livmoderen (nuværende liv): 

Herfra tager vi, hvis der er tid, en spændende rejse tilbage til tilstanden i livmoderen i dit NUVÆRENDE liv. Her finder vi sammen ud af nogle af de samme ting som fra tilstanden i livmoderen fra det tidligere liv. Altså hvad er din livsmission i DETTE liv, hvad har du som sjæl sat dig for at lære, hvad er dine største kvaliteter og udfordringer, er der noget bestemt du skal opleve eller nogen bestemte du skal møde osv osv. Det er en ufattelig spændende tilstand at besøge, hvis du spørger mig. 

 

Mødestedet:

Inden sessionen slutter runder vi af med, at du besøger “mødestedet” inde i det åndelig rum. Det er et sted, hvor vi skaber muligheden for at en relevant energi vil dukke op med en besked til dig, som du kan bruge i sit nuværende. Det er utrolig forskelligt, hvad der sker her. Nogen får besøg af en afdød bedstemor, andre møder deres nulevende børn, som har en besked fra deres sjæl dit jeres, ind imellem kommer et lys med en følelse, som du har brug for og nogle gange er der ingenting. Alt vil komme præcis som det skal.

 

Optælling: 

Slutteligt laver jeg en optælling, hvor du kommer fra det åndelige rum tilbage til mit healingsrum i klinikken ved at jeg tæller fra 10-1 og for hvert tal lader din bevidsthed komme mere og mere retur. 

Spørgsmål jeg ofte bliver stillet: 

 

Hvad nu hvis jeg ikke får noget ind? Kan se eller fornemme noget? Eller kan komme i “den der tilstand”.

Faktisk har jeg selv haft mange bekymringer omkring ikke at kunne, og på uddannelsen var vi jo rigtig mange gange “afsted på rejse”. Jeg kunne tydeligt mærke, at hvis jeg ikke var tryg eller blev guidet ordenligt, så kunne jeg sket ikke give efter. Derfor ser jeg det som min fineste opgave at skabe en dyb tryghed før, under og efter rejsen. Det er faktisk en af mine spidskompetencer. Det gør jeg bl.a. ved at gennemgå de ting man kommer igennem på sin 1. rejse/terapi, sådan at det bevidste sind gøres trygt og det ubevidste sind tillader at blive set. Der er desuden forskellige værktøjer til at komme i kontakt med det ubevidste sind. Værktøjer jeg er - alt forladt - virkelig god til at bruge netop fordi jeg selv har haft oplevelsen af at lukke ned, hvis jeg ikke er tryg. 

Men skulle det være sådan, at der er fuldkommen lukket, så er jeg faktisk af den overbevisning, at det simpelthen ikke er tiden at tage på rejse. Sindet lukker af af en årsag, og det er vi nødt til at være i respekt med. Jeg har oplevet få gange at min klient ikke kunne rejse og det har været fordi kroppen var for stresset og havde brug for anden form for behandling (typisk traumeterapi - I lander jo på min briks af en årsag).

 

Hvor lang tid tager en sjælerejse? 

En sjælerejse tager mellem 2-3 timer og består selvfølgelig primært af rejsen, men i lige så høj grad forberedelsen på rejsen, hvor vi gennemgår, hvilke scenarier du kan opleve, som jeg sætter for dig, og mulighederne for, hvad du vil møde, når vi er afsted på rejsen, samt efterbehandlingen, hvor den terapeutiske del kommer ind. Vi opsamler budskaber og snakker om, hvordan den nye bevidsthed kan bruges i livet fremadrettet, hvis det er aktuelt. Har man noget, man gerne vil slippe, kan jeg gøre brug af forskellige værktøjer fra energi- og psykoterapiens verden. 

Hvis du frygter en regressionsterapi: 

Jeg får mange henvendelser fra folk, der fortæller, at det skræmmer dem at skulle på en sjælerejse, men samtidig er de tiltrukket af det. Allerførst så er det jo ret interessant at dykke ned i, hvad du frygter? For din sjæl HAR allerede været der. Det er et liv der allerede ER levet, så din sjæl VED, hvad der sker og er derfor fuldkommen tryg i det. Mange beskriver selv voldsomme oplevelser i tidligere liv som om at det er fuldkommen ok. Som om at man oplever at være der, men man ER der ikke. Det er svært at forklare. Det skal opleves. Men det er som om, man er "detached" fra traumet og følelserne, men stadig er i stand til at aflæse energiaftrykket. For det er det, det er - et energiaftryk. Og det kunne være interessant at spørge sig selv, om man er bange for et energiaftryk der ER oplevet? Hvis ja - så skriv til mig, så tager vi en snak. Jeg er supergod til at skabe en følelse af tryghed både i klinikken og på skrift. 

PRISER PÅ ENKELTSESSIONER OG FORLØB: 

Enkeltsession (2-3 timer): 2200kr  

Forløb på 3 gange - spar 1100kr: 5500kr (beløbet kan betales i tre rater á 1900kr)

Regressionsterapi med sjælerejse
En meningsfuld rejse tilbage til et tidligere liv. 

bottom of page